مرجع راهنمای تعمیرات موبایل

دانلود فایل های راهنمای تعمیرات موبایل

تعمیرات سخت افزار موبایل کوشا تیم کوشا تیم 3

مجموعه شماتیک کامل گوشی شیائومی-Xiaomi Redmi K20 Pro

مجموعه شماتیک کامل گوشی شیائومی-Xiaomi Redmi K20 Pro مجموعه شماتیک کامل گوشی شیائومی-Xiaomi Redmi K20 Pro تجزیه و تحلیل مدارهای تلفن همراه و توانایی نقشه خوانی از اصولی ترین و مهمترین مبحث در تعمیرات سخت افزاری تلفن همراه محسوب میشود . در تعمیر یک طبقه  از مدار الکترونیکی تعمیرکار در صورتیکه اطلاع از نوع المانها و ماهیت آنها و همچنین دانش تست قطعات و مسیر های منتج به هم و یا منشعب از هم را نداشته باشید نمیتواند کاری از پیش ببرد و ، علی الخ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,500 تومان

مجموعه شماتیک کامل گوشی شیائومی-Xiaomi Redmi K20

مجموعه شماتیک کامل گوشی شیائومی-Xiaomi Redmi K20 مجموعه شماتیک کامل گوشی شیائومی-Xiaomi Redmi K20 تجزیه و تحلیل مدارهای تلفن همراه و توانایی نقشه خوانی از اصولی ترین و مهمترین مبحث در تعمیرات سخت افزاری تلفن همراه محسوب میشود . در تعمیر یک طبقه  از مدار الکترونیکی تعمیرکار در صورتیکه اطلاع از نوع المانها و ماهیت آنها و همچنین دانش تست قطعات و مسیر های منتج به هم و یا منشعب از هم را نداشته باشید نمیتواند کاری از پیش ببرد و ، علی الخصو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,500 تومان

مجموعه شماتیک کامل گوشی شیائومی-(Xiaomi Mi 9 Lite (Mi CC9

مجموعه شماتیک کامل گوشی شیائومی-(Xiaomi Mi 9 Lite (Mi CC9 مجموعه شماتیک کامل گوشی شیائومی-(Xiaomi Mi 9 Lite (Mi CC9 تجزیه و تحلیل مدارهای تلفن همراه و توانایی نقشه خوانی از اصولی ترین و مهمترین مبحث در تعمیرات سخت افزاری تلفن همراه محسوب میشود . در تعمیر یک طبقه  از مدار الکترونیکی تعمیرکار در صورتیکه اطلاع از نوع المانها و ماهیت آنها و همچنین دانش تست قطعات و مسیر های منتج به هم و یا منشعب از هم را نداشته باشید نمیتواند کاری از پیش ببرد و ، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,500 تومان

مجموعه شماتیک کامل گوشی شیائومی -Xiaomi Mi 9 SE

مجموعه شماتیک کامل گوشی شیائومی -Xiaomi Mi 9 SE مجموعه شماتیک کامل گوشی شیائومی - Xiaomi Mi 9 SE تجزیه و تحلیل مدارهای تلفن همراه و توانایی نقشه خوانی از اصولی ترین و مهمترین مبحث در تعمیرات سخت افزاری تلفن همراه محسوب میشود . در تعمیر یک طبقه از مدار الکترونیکی تعمیرکار در صورتیکه اطلاع از نوع المانها و ماهیت آنها و همچنین دانش تست قطعات و مسیر های منتج به هم و یا منشعب از هم را نداشته باشید نمیتواند کاری از پیش ببرد و ، علی الخصو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,500 تومان

مجموعه شماتیک کامل گوشی شیائومی -Xiaomi Mi 8 se

مجموعه شماتیک کامل گوشی شیائومی -Xiaomi Mi 8 se مجموعه شماتیک کامل گوشی شیائومی -Xiaomi Mi 8 se تجزیه و تحلیل مدارهای تلفن همراه و توانایی نقشه خوانی از اصولی ترین و مهمترین مبحث در تعمیرات سخت افزاری تلفن همراه محسوب میشود . در تعمیر یک طبقه از مدار الکترونیکی تعمیرکار در صورتیکه اطلاع از نوع المانها و ماهیت آنها و همچنین دانش تست قطعات و مسیر های منتج به هم و یا منشعب از هم را نداشته باشید نمیتواند کاری از پیش ببرد و ، علی الخصوص ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,500 تومان

مجموعه شماتیک کامل گوشی هوآوی -Huawei Y7 Prime 2018

مجموعه شماتیک کامل گوشی هوآوی -Huawei Y7 Prime 2018 مجموعه شماتیک کامل گوشی هوآوی -Huawei Y7 Prime 2018 Huawei Y7 Prime 2018 LDN-Lxx تجزیه و تحلیل مدارهای تلفن همراه و توانایی نقشه خوانی از اصولی ترین و مهمترین مبحث در تعمیرات سخت افزاری تلفن همراه محسوب میشود . در تعمیر یک طبقه از مدار الکترونیکی تعمیرکار در صورتیکه اطلاع از نوع المانها و ماهیت آنها و همچنین دانش تست قطعات و مسیر های منتج به هم و یا منشعب از هم را نداشته باشید نمیتواند کار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان 12,000 تومان 15% تخفیف

مجموعه شماتیک کامل گوشی هوآوی-Huawei Mate 8

مجموعه شماتیک کامل گوشی هوآوی-Huawei Mate 8 مجموعه شماتیک کامل گوشی هوآوی-Huawei Mate 8 Huawei Nova 4 (VCE-L22AL00)  تجزیه و تحلیل مدارهای تلفن همراه و توانایی نقشه خوانی از اصولی ترین و مهمترین مبحث در تعمیرات سخت افزاری تلفن همراه محسوب میشود . در تعمیر یک طبقه از مدار الکترونیکی تعمیرکار در صورتیکه اطلاع از نوع المانها و ماهیت آنها و همچنین دانش تست قطعات و مسیر های منتج به هم و یا منشعب از هم را نداشته باشید نمیتواند کاری از پیش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 10,000 تومان 15% تخفیف

مجموعه شماتیک کامل گوشی هوآوی-Huawei Nova 4

مجموعه شماتیک کامل گوشی هوآوی-Huawei Nova 4 مجموعه شماتیک کامل گوشی هوآوی-Huawei Nova 4  Huawei Nova 4 (VCE-L22AL00)  تجزیه و تحلیل مدارهای تلفن همراه و توانایی نقشه خوانی از اصولی ترین و مهمترین مبحث در تعمیرات سخت افزاری تلفن همراه محسوب میشود . در تعمیر یک طبقه از مدار الکترونیکی تعمیرکار در صورتیکه اطلاع از نوع المانها و ماهیت آنها و همچنین دانش تست قطعات و مسیر های منتج به هم و یا منشعب از هم را نداشته باشید نمیتواند ک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان 12,000 تومان 15% تخفیف

مجموعه شماتیک کامل گوشی هوآوی - Huawei Nova 2 Plus

مجموعه شماتیک کامل گوشی هوآوی - Huawei Nova 2 Plus مجموعه شماتیک کامل گوشی هوآوی - Huawei Nova 2 Plus  تجزیه و تحلیل مدارهای تلفن همراه و توانایی نقشه خوانی از اصولی ترین و مهمترین مبحث در تعمیرات سخت افزاری تلفن همراه محسوب میشود . در تعمیر یک طبقه از مدار الکترونیکی تعمیرکار در صورتیکه اطلاع از نوع المانها و ماهیت آنها و همچنین دانش تست قطعات و مسیر های منتج به هم و یا منشعب از هم را نداشته باشید نمیتواند کاری از پیش ببرد و ، علی الخصوص ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 10,000 تومان 15% تخفیف

مجموعه شماتیک کامل گوشی هوآوی -Huawei Y9 2018

مجموعه شماتیک کامل گوشی هوآوی -Huawei Y9 2018 مجموعه شماتیک کامل گوشی هوآوی -Huawei Y9 2018 تجزیه و تحلیل مدارهای تلفن همراه و توانایی نقشه خوانی از اصولی ترین و مهمترین مبحث در تعمیرات سخت افزاری تلفن همراه محسوب میشود . در تعمیر یک طبقه از مدار الکترونیکی تعمیرکار در صورتیکه اطلاع از نوع المانها و ماهیت آنها و همچنین دانش تست قطعات و مسیر های منتج به هم و یا منشعب از هم را نداشته باشید نمیتواند کاری از پیش ببرد و ، علی الخصوص زمانی که این ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان 12,000 تومان 15% تخفیف

مجموعه شماتیک کامل گوشی هوآوی -Huawei Y9 Prime 2019

مجموعه شماتیک کامل گوشی هوآوی -Huawei Y9 Prime 2019 مجموعه شماتیک کامل گوشی هوآوی -Huawei Y9 Prime 2019 تجزیه و تحلیل مدارهای تلفن همراه و توانایی نقشه خوانی از اصولی ترین و مهمترین مبحث در تعمیرات سخت افزاری تلفن همراه محسوب میشود . در تعمیر یک طبقه از مدار الکترونیکی تعمیرکار در صورتیکه اطلاع از نوع المانها و ماهیت آنها و همچنین دانش تست قطعات و مسیر های منتج به هم و یا منشعب از هم را نداشته باشید نمیتواند کاری از پیش ببرد و ، علی الخصوص زمانی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان 12,000 تومان 15% تخفیف

مجموعه شماتیک کامل گوشی هوآوی -Huawei Nova 3

مجموعه شماتیک کامل گوشی هوآوی -Huawei Nova 3 مجموعه شماتیک کامل گوشی هوآوی -(Huawei Nova 3 (HL2PARM  (Huawei Nova 3 (HL2PARM) PAR-AL00 PAR-LX1 PAR-LX1M PAR-LX9 PAR-TL00 PAR-TL20 تجزیه و تحلیل مدارهای تلفن همراه و توانایی نقشه خوانی از اصولی ترین و مهمترین مبحث در تعمیرات سخت افزاری تلفن همراه محسوب میشود . در تعمیر یک طبقه از مدار الکترونیکی تعمیرکار در صورتیکه اطلاع از نوع المانها و ماهیت آنها و همچنین دانش تست قطعات و مسیر ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان 12,500 تومان 10% تخفیف

مجموعه شماتیک کامل گوشی سامسونگ –Samsung Galaxy S9 G960F

مجموعه شماتیک کامل گوشی سامسونگ –Samsung Galaxy S9 G960F مجموعه شماتیک کامل گوشی سامسونگ –Samsung Galaxy S9 G960F برای اولین بار ارایه شماتیک گوشی Samsung Galaxy S9 G960F همانطوریکه می‌دانید سامسونگ برای گوشی های خود فقط  سرویس منوال  به همراه  فلوچارت  ارایه میده که نیاز حداقلی تعمیراکارن سخت افرا را هم رفع نمیکنه ولی برای اولین بار شماتیک یک سری از گوشی ها ارایه شده که کاملا کاربردی و نیاز هر تعمیر کار موبایل است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 10,500 تومان 10% تخفیف

مجموعه راهنمای تعمیرات هوآوی - Huawei Ascend G6

 مجموعه راهنمای تعمیرات هوآوی - Huawei Ascend G6  مجموعه راهنمای تعمیرات هوآوی - Huawei Ascend G6 رفع مشکلات سخت افزاری به زبان فارسی و نحوه سیم کشی روی برد گوشی مسیر سیم کشی و رفع مشکل اسپیکر بازر زنگ مسیر سیم کشی و رفع مشکل نور مسیر سیم کشی و رفع مشکل Usb مسیر سیم کشی و رفع مشکل شارژ مسیر سیم کشی و رفع مشکل کلید میکروفن مسیر سیم کشی و رفع مشکل سیم یک مسیر سیم کشی و رفع مشکل سیم دو مسیر سیم کشی و رفع مشکل تاچ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 10,000 تومان 15% تخفیف

مجموعه راهنمای تعمیرات هوآوی - Honor 5X-GR5

 مجموعه راهنمای تعمیرات هوآوی - Honor 5X-GR5  مجموعه راهنمای تعمیرات هوآوی - Honor 5X-GR5 رفع مشکلات سخت افزاری به زبان فارسی و نحوه سیم کشی روی برد گوشی مسیر سیم کشی و رفع مشکل اسپیکر بازر زنگ مسیر سیم کشی و رفع مشکل نور مسیر سیم کشی و رفع مشکل کانکتور باطری مسیر سیم کشی و رفع مشکل کلید ولوم مسیر سیم کشی و رفع مشکل کلید پاور ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 10,000 تومان 15% تخفیف
تعداد صفحه(8):