مرجع راهنمای تعمیرات موبایل

دانلود فایل های راهنمای تعمیرات موبایل

تعمیرات سخت افزار موبایل کوشا تیم کوشا تیم 3

رام رسمی فارسی 5 فایله Samsung Galaxy J1 Mini Prime -J106H (2016)

رام رسمی فارسی 5 فایله  Samsung Galaxy J1 Mini Prime -J106H (2016) رام رسمی فارسی 5 فایله  Samsung Galaxy J1 Mini Prime -J106H (2016) مدل : J160H اندروید : 6 .0.1 سری ساخت : JVU0APJتاریخ ساخت : 2016.10.24 منطقه : خاورمیانه لیست تغییرات : CL9337147 زبان (منو و کیبورد) : فارسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

رام رسمی فارسی Samsung Galaxy J5 Prime SM-G570F

رام رسمی فارسی Samsung Galaxy J5 Prime SM-G570F رام رسمی فارسی Samsung Galaxy J5 Prime SM-G570F مدل : G570F اندروید : 6 .0.1 سری ساخت : XXU1APIBتاریخ ساخت : 2016.10.08 منطقه : ایران لیست تغییرات : 9257704 زبان (منو و کیبورد) : فارسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

رام رسمی فارسی Samsung Galaxy J2 SM-J200H

رام رسمی فارسی Samsung Galaxy J2 SM-J200H رام رسمی فارسی Samsung Galaxy J2 SM-J200H مدل : J200Hاندروید : 5 .1.1 سری ساخت : XXU0APK1تاریخ ساخت : 2016.11.08 منطقه : ایران لیست تغییرات : 1145746 زبان (منو و کیبورد) : فارسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

رام رسمی فارسی Samsung Galaxy J1 SM-J120F (2016)

رام رسمی فارسی Samsung Galaxy J1 SM-J120F (2016) رام رسمی فارسی Samsung Galaxy J1 SM-J120F (2016) مدل : J120F اندروید : 5 .1.1 سری ساخت : XXU1APJ1تاریخ ساخت : 2016.11.03 منطقه : ایران زبان (منو و کیبورد) : فارسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

رام رسمی فارسی Samsung Galaxy S5 DUOS LTE

رام رسمی فارسی Samsung Galaxy S5 DUOS LTE رام رسمی فارسی Samsung Galaxy S5 DUOS LTE مدل : G900FDاندروید : 6 .0.1 سری ساخت : DXXS1CPJ3تاریخ ساخت : 2016.11.01 منطقه : ایران زبان (منو و کیبورد) : فارسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

رام رسمی فارسی-4 فایله- Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935F

رام رسمی فارسی-4 فایله- Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935F رام رسمی فارسی-4 فایله- Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935F مدل : G935F اندروید : 6 .0.1 سری ساخت : XXS1BPJ1تاریخ ساخت : 2016.11.02 منطقه : ایران زبان (منو و کیبورد) : فارسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

رام رسمی فارسی Samsung Galaxy J1 ACE NEO SM-J111F

رام رسمی فارسی Samsung Galaxy J1 ACE NEO SM-J111F رام رسمی فارسی Samsung Galaxy J1 ACE NEO SM-J111F مدل : J111F اندروید : 5 .1.1 سری ساخت : XXU0APJ3تاریخ ساخت : 2016.10.31 منطقه : ایران زبان (منو و کیبورد) : فارسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

رام رسمی فارسی -4 فایله- Samsung Galaxy J7 PRIME G610F 2016

رام رسمی فارسی -4 فایله- Samsung Galaxy J7 PRIME G610F 2016 رام رسمی فارسی -4 فایله- Samsung Galaxy J7 PRIME G610F 2016 مدل : G610Fاندروید : 6 .0.1 سری ساخت : DDU1APJ2تاریخ ساخت : 2016.10.27 منطقه : ایران زبان (منو و کیبورد) : فارسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

رام رسمی فارسی -4 فایله- Samsung Galaxy A8 2016 SM-A810F

رام رسمی فارسی -4 فایله- Samsung Galaxy A8 2016 SM-A810F رام رسمی فارسی Samsung Galaxy A8 2016 SM-A810F مدل : A810F اندروید : 6 .0.1 سری ساخت : XXU1API7تاریخ ساخت : 2016.10.13 منطقه : خاور میانه زبان (منو و کیبورد) : فارسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

رام رسمی فارسی-4 فایله-Samsung Galaxy Tab A (2016) P585

رام رسمی فارسی-4 فایله-Samsung Galaxy Tab A (2016) P585 رام رسمی فارسی Samsung Galaxy Tab A (2016) P585 مدل : P585 اندروید : 6 .0.1 سری ساخت : JXU1APJ1تاریخ ساخت : 2016.10.21 منطقه : ایران زبان (منو و کیبورد) : فارسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

رام رسمی فارسی Samsung Galaxy Note 5 SM-N920C

رام رسمی فارسی Samsung Galaxy Note 5 SM-N920C رام رسمی فارسی Samsung Galaxy Note 5 SM-N920C مدل : N920C اندروید : 6 .0.1 سری ساخت : XXU3BPJ5تاریخ ساخت : 2016.10.28 منطقه : ایران زبان (منو و کیبورد) : فارسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

رام رسمی فارسی Samsung Galaxy J7 SM-J700F

رام رسمی فارسی Samsung Galaxy J7 SM-J700F رام رسمی فارسی Samsung Galaxy J7 SM-J700F مدل : J700F اندروید : 6 .0.1 سری ساخت : XXU3BPJ1تاریخ ساخت : 2016.10.22 منطقه : ایران زبان (منو و کیبورد) : فارسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

رام رسمی فارسی Samsung Galaxy J5 SM-J500F

رام رسمی فارسی Samsung Galaxy J5 SM-J500F رام رسمی فارسی Samsung Galaxy J5 SM-J500F مدل : J500F اندروید : 6 .0.1 سری ساخت : XXU1BPH1تاریخ ساخت : 2016.08.12 منطقه : ایران زبان (منو و کیبورد) : فارسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

رام رسمی فارسی Samsung Galaxy S6 Edge Plus G928C

رام رسمی فارسی Samsung Galaxy S6 Edge Plus G928C رام رسمی فارسی Samsung Galaxy S6 Edge Plus G928C مدل : G928C اندروید : 6 .0.1 سری ساخت : XXS3BPIAتاریخ ساخت : 2016.09.30 منطقه : ایران زبان (منو و کیبورد) : فارسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

رام رسمی فارسی Samsung Galaxy S5 SM-G900H

رام رسمی فارسی Samsung Galaxy S5 SM-G900H رام رسمی فارسی Samsung Galaxy S5 SM-G900H مدل : G9 00Hاندروید : 6 .0.1 سری ساخت : XXS1CPJ6تاریخ ساخت : 2016.10.28 منطقه : ایران زبان (منو و کیبورد) : فارسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان
تعداد صفحه(4):