مرجع راهنمای تعمیرات موبایل

دانلود فایل های راهنمای تعمیرات موبایل

تعمیرات سخت افزار موبایل کوشا تیم کوشا تیم 3

فول دامپ هارد هواوی Huawei g7-l01 emmc dump تست شده

فول دامپ هارد هواوی Huawei g7-l01 emmc dump تست شده

فول دامپ هارد هواوی Huawei G7-L01 Emmc Dump تست شده

Huawei g7-l01 emmc dump & boot repair

 

دامپی که برای شما قرار دادیم شامل فایل های rom1, rom2, rom3 , ext_csd می باشد که قابل رایت با تمامی باکس های پروگرم هارد می باشد. پس از رایت این دامپ نیازی به ترمیم سریال نخواهید داشت.

EMMC_ROM1_HAG4d_44205191_00000000_20000000
EMMC_ROM2_HAG4d_44205191_00000000_00400000
EMMC_ROM3_HAG4d_44205191_00000000_00400000
HAG4d _  44205191_20161020_1845

---------- eMMC Device Information ----------

EMMC CID : 90014A4841473464040302A284879150
EMMC CSD : D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040D2
EMMC Manufacturer ID: 0090 , OEM ID: 014A
EMMC Date: 09/2014 Rev.0x3
EMMC NAME: HAG4d , S/N: 44205191
EMMC NAME (HEX): 48414734642000
EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 15032 MB
EMMC ROM2 (Boot Partition 1) Capacity: 4096 kB
EMMC ROM3 (Boot Partition 2) Capacity: 4096 kB
EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 4096 kB
EMMC Permanent Write Protection: No
EMMC Temporary Write Protection: No
EMMC Password Locked: No
Extended CSD rev 1.6 (MMC 4.5)
Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x38] Boot from:ROM1 (Main User Area)
Boot bus config [177]: 0x00 , width 1bit , Partition config [179]: 0x38.
H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x01
High-capacity W protect group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x00000000]
Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
Device support partitioning feature
Device can have enhanced tech.
Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
---------------------------------------------
Backup saved: HAG4d _ 44205191_20161020_1845.extcsd
Searching for partition tables...
Detected GPT over MBR...
Medium UUID: 98101B32-BBE2-4BF2-A06E-2BB33D000C20
Warning: Entries Count = 24
MMCBLK0P0 (SBL1) Range: [0X4400,0X84200] ,Len: 80000
MMCBLK0P1 (HYP) Range: [0X84400,0X104200] ,Len: 80000
MMCBLK0P2 (SEC) Range: [0X400000,0X407E00] ,Len: 8000
MMCBLK0P3 (DDR) Range: [0X408000,0X40FE00] ,Len: 8000
MMCBLK0P4 (RPM) Range: [0X800000,0X87FE00] ,Len: 80000
MMCBLK0P5 (TZ) Range: [0X880000,0X8FFE00] ,Len: 80000
MMCBLK0P6 (ABOOT) Range: [0X900000,0XDEFE00] ,Len: 4F0000
MMCBLK0P7 (PAD) Range: [0XDF0000,0XEEFE00] ,Len: 100000
MMCBLK0P8 (OEMINFO) Range: [0XEF0000,0X4EEFE00] ,Len: 4000000
MMCBLK0P9 (MODEMST1) Range: [0X4EF0000,0X52EFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P10 (MODEMST2) Range: [0X52F0000,0X56EFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P11 (MODEM) Range: [0X5800000,0XB7FFE00] ,Len: 6000000
MMCBLK0P12 (FSG) Range: [0XB800000,0XBBFFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P13 (FSC) Range: [0XBC00000,0XBDFFE00] ,Len: 200000
MMCBLK0P14 (SSD) Range: [0XBE00000,0XBFFFE00] ,Len: 200000
MMCBLK0P15 (LOG) Range: [0XC000000,0XFFFFE00] ,Len: 4000000
MMCBLK0P16 (PERSIST) Range: [0X10000000,0X11FFFE00] ,Len: 2000000
MMCBLK0P17 (BOOT) Range: [0X12000000,0X133FFE00] ,Len: 1400000
MMCBLK0P18 (RECOVERY) Range: [0X13400000,0X14BFFE00] ,Len: 1800000
MMCBLK0P19 (CUST) Range: [0X14C00000,0X44BFFE00] ,Len: 30000000
MMCBLK0P20 (CACHE) Range: [0X44C00000,0X54BFFE00] ,Len: 10000000
MMCBLK0P21 (MISC) Range: [0X54C00000,0X54FFFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P22 (SYSTEM) Range: [0X55000000,0XC4FFFE00] ,Len: 70000000
MMCBLK0P23 (USERDATA) Range: [0XC5000000,0X3AB7FBC00] ,Len: 2E67FBE00
Done...Presets has been updated...

Done.

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 13,500 تومان
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 15,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
G7-L01-KooshaTeam_2042237_4211.zip186.9 MB